Info a akce

There are no events.

Icon
Ženy v síti

Síťový občasník spolku WOMENET

O nás

Cíle spolku

1/ podpořit a motivovat

Chceme podpořit a motivovat všechny aktivní ženy (podnikatelky, manažerky, ženy ve vedoucích funkcích).

2/ vytvoření širokého NetWorkingu

Propojení aktivních žen, vzájemná pomoc a  spolupráce . Nacházení nových příležitostí jak si vzájemně pomáhat.

3/ přenášení informací

Přenášení důležitých informací z různých oblastí (Úřady práce, legislativa, nabídky apod.) mezi členky spolku.

4/ podpora osobního a profesního rozvoje členek

Zapojení se do projektů, aktivit, členství v jiných organizacích  a zajišťovat v rámci možností těchto aktivit osobní i profesní rozvoj členek

5/  poskytování osvětové, poradenské, vzdělávací, výchovné a popř. i vědecké činnosti

Zapojení členek do různých projektů, nabídka školení, kurzů, poradenství k  aktuálním tématům a reagování na aktuální potřeby členek  v těchto oblastech.