Info a akce

There are no events.

Icon
Ženy v síti

Síťový občasník spolku WOMENET

Projekt -“Handicap nám nevadí”

head

Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji

(zkrácený název “Handicap nám nevadí”)

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00030

Doba realizace projektu: 1.9.2014 až 31.10.2015

 

Popis projektu

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček a zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě zdravotního postižení, péče o děti do 15 let věku nebo péče o osobu blízkou a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Projekt se zvláště zaměřuje na ženy, které jsou na trhu práce i obecně více postihovány diskriminací, případně jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny (zejména díky handicapům – péče o dítě, případně péče o jinou osobu blízkou).

Cílem projektu je prostřednictvím individuální i skupinové práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit veškeré bariéry, které cílové skupině brání aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání.

Projekt je realizován širokým regionálním partnerstvím propojující Ústecký kraj (samospráva), Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem (státní správa), neziskové organizace – WomenNet o.s. (partner projektu – pracuje zejména se ženami) a vzdělávací organizace – Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. (partner projektu – dlouhodobě se zaměřuje na práci s osobami zdravotně postiženými a znevýhodněnými). Toto partnerství je zárukou nejen propojení potřeb cílových skupin i možností významných zaměstnavatelů v regionu Ústeckého kraje, ale i úspěšné a efektivní realizace všech projektových aktivit směřujících k eliminaci handicapů cílové skupiny na trhu práce.

Projekt realizuje aktivity na podporu motivace cílových skupin pro aktivní řešení svého postavení na trhu práce a to prostřednictvím vyhodnocení a ocenění nejlepších účastníků a účastnic projektu. Motivace v této podobě se u v minulosti realizovaných projektech velmi osvědčila a ukázala se jako velmi účinná.

Projekt probíhá v okresech Most, Teplice a Chomutov v Ústeckém kraji a poběží po dobu 14 měsíců.

 

Hlavní aktivity projektu se zaměří na:

 • zmapování handicapů cílové skupiny a navržení vhodných systémových opatření pro tuto cílovou skupinu
 • oslovení a výběr cílové skupiny do projektu
 • vybudování 3 informačně poradenských center v Chomutově, Mostě a Teplicích sloužících cílové skupině včetně zajištění individuálního a skupinového poradenství účastníkům projektu
 • poskytnutí pracovní a bilanční diagnostiky pro vybrané účastníky projektu
 • realizaci motivačních a aktivizačních kurzů pro účastníky projektu
 • zajištění získání nebo zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů
 • podporu vytváření nových pracovních míst a zprostředkování zaměstnání
 • realizaci doprovodných opatření pro odbourání bariér bránících klientům projektu účastnit se projektových aktivit
 • vyvinutí a využití nástrojů na motivaci účastníků projektu a vyhodnocení realizace projektu

 

Cílové skupiny

 • Uchazeči/uchazečky o zaměstnání – krátkodobě nezaměstnaní (do 6 měsíců v evidenci ÚP ČR)
 • Zájemci/zájemkyně o zaměstnání

a zároveň:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby pečující o děti do 15 let nebo jinou osobu blízkou

Pages: 1 2