Info a akce

There are no events.

Icon
Ženy v síti

Síťový občasník spolku WOMENET

Projekt -“Handicap nám nevadí”

Informačně poradenská centra:

Informačně poradenské centrum CHOMUTOV – Revoluční 22, Chomutov, přízemí; kontaktní osoba: Patrik Rücker, p.rucker@edost.cz; 776 032 743

Informačně poradenské centrum MOST – Báňská 287, Most, 2. patro; kontaktní osoba: Tomáš Zahradník, ipcmost@womenet.cz; 734 314 682

Informačně poradenské centrum TEPLICE – Masarykova 915/31, Teplice, 1. patro; kontaktní osoba: Lucie Horská/Dana Burgetová, ipcteplice@womenet.cz; 737 333 440

 

Průběh projektu:

V první fázi projektu probíhá mapování handicapů cílové skupiny a navržení systémových opatření pro práci s touto cílovou skupinou v regionu Ústeckého kraje (KA01). V období říjen až listopad probíhá dotazníkové šetření zaměřené jak na vnímání handicapů a nástrojů APZ ze strany samotné cílové skupiny a účastníků projektu, tak také ze strany institucí na trhu práce nebo institucí pracujících s cílovou skupinou. Na základě této analýzy vznikne sborník, který bude obsahovat návrh efektivních řešení pro práci s CS jak v rámci projektu, tak i v rámci programovacího období 2014+.

Od začátku projektu, tj. od září 2014 rovněž probíhá oslovování a výběry účastníků projektu (KA02). Po jejich vstupu (předpokladem bylo zapojení 90 zástupců cílové skupiny do projektu, po 30 v každém okrese – reálně je zapojeno do projektu 104 zástupců cílové skupiny) do projektu v rámci vytvořených Informačně poradenských center probíhá individuální poradenství, skupinové poradenství a motivační a aktivizační kurzy (KA04). U vybraných účastníků je zajištěna pracovní a bilanční diagnostika pro vytyčení jejich další cesty a návratu na trh práce (KA03).

Rekvalifikační a vzdělávací kurzy (KA05) budou zajištěny pro cca 30 účastníků projektu. Nabídka kurzů bude pružně reagovat na aktuální poptávku na regionálním trhu práce v souladu s možnostmi a potřebami samotných klientů.

Všichni účastníci projektu budou směřováni k návratu na trh práce. Pro 21 z nich bude umožněno podpořit vytvoření nového pracovního místa nebo udržení pracovního místa formou dotovaného zaměstnání (KA06).

Všem účastníkům budou po celou dobu realizace projektu proplácena doprovodná opatření (cestovné, stravné při aktivitách delších 5 hodin, péče o dítě, atd.; KA07).

Na začátku projektu byl nastaven systém hodnocení a motivace účastníků projektu (KA08). Všichni účastníci jsou hodnoceni na základě vytvořené metodiky při všech aktivitách projektu. Ti účastníci, u kterých nastane největší posun v jejich situaci, budou na závěr projektu oceněni během slavnostního večera za účasti médií, představitelů kraje i zaměstnavatelů.

 

Realizační tým:

Příjemce – Ústecký kraj; kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bařtipánová, bartipanova.z@kr-ustecky.cz, 739/046457

Partner 1 – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Partner 2 – WomenNet, o.s.

Partner 3 – Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

Možnost stažení dokumentu ve formátu PDF

ukhcp

Pages: 1 2