Info a akce

There are no events.

Icon
Ženy v síti

Síťový občasník spolku WOMENET

PROJEKT – „Čas pro nás“

Registrační číslo projektu : CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007059

Název projektu : Komplexní program podpory návratu žen na trh práce

Zkrácený název projektu: „Čas pro nás“

Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení 60-ti účastníků cílové skupiny, dlouhodobě či opakované nezaměstnaných žen z okresů Most a Teplice na trh práce. Podpora je poskytnuta formou souboru navzájem provázaných a na sebe navazujících klíčových aktivit, které směřují k uplatnitelnosti této cílové skupiny na trhu práce.

Krátké shrnutí projektu najdete v přiložené prezentaci.

Finanční dotace celého projektu je : 4.559.500,– Kč.

Podíl na celkovém rozpočtu je:

85%  financování z Evropského sociálního fondu

15%  financování ze státního rozpočtu

Z této dotace je vyčleněno na úhradu mzdových prostředků pro dotovaná pracovní místa ve výši : 1.809.000,– Kč (jedná se o 15 dotovaných pracovních míst po dobu 6 měsíců).

Prezentace ke stažení

Čas pro nás na Facebooku