Info a akce

There are no events.

Icon
Ženy v síti

Síťový občasník spolku WOMENET

PROJEKT „My to zvládneme – START“

PROJEKT „My to zvládneme – START“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012544

Prioritní osa OPZ:

03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Popis projektu:

Projekt řeší aktivní zapojení osob pečujících o malé děti do 15 let v regionu Rumburku, Varnsdorfu, Šluknova, Jiříkova a celého Šluknovského výběžku na regionální trh práce a zvýšení zaměstnanosti této cílové skupiny projektu.

Projekt se snaží eliminovat handicapy této cílové skupiny, hrozbu sociálního vyloučení a snaží se zlepšit sociálně nepříznivou situaci a konkurenceschopnost této skupiny.

Dále projekt řeší nedostatečnou nabídku pracovních míst pro tuto skupinu a klade si za cíl rozšířit možnosti uplatnění cílové skupiny projektu i na alternativní zaměstnání, práce z domova, práce na dálku, zkrácené úvazky (flexibilní formy práce) a v neposlední řadě i podporu při zahájení samostatného podnikání.

Projekt si dále klade za svůj cíl podpořit vznik nebo obnovení pracovních návyků u jednotlivých zástupců cílové skupiny projektu. Motivovat k upřednostnění získání zaměstnání před někdy jen pasivním přijímáním dávek státní sociální podpory.

Cílová skupina:

  • osoby pečující o malé děti do 15 let věku,
  • uchazečky a uchazeči o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ústí nad Labem, kontaktních pracovišť v Rumburku a Varnsdorfu, která jsou z regionu Rumburku, Varnsdorfu, Jiříkova, Šluknova, Krásné Lípy a celého Šluknovského výběžku

Hlavní aktivity projektu se zaměřují na:

– poradenské a informační programy

– individuální poradenství, sestavení aktuálního personálního profilu

– aktivizační a motivační program START

– čtenářskou a numerickou gramotnost

– rekvalifikační kurzy

– job kluby

– individuální koučink

– zprostředkování zaměstnání

– workshopy, exkurze, krátkodobé pracovní ochutnávky

– doprovodná opatření

Poradenské pracoviště:

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková org.

Provozní doba:

Pondělí a úterý           –           10.00 – 16.00 hod.

Středa až pátek          –           8.00 – 14.00 hod.

Případně dle osobní domluvy

Osobní poradce:

PaedDr. Bc. Milan Jirsák

Telefon: +420 704 167 453

e-mail: jirsak@womenet.cz

Terénní pracovník:

Jana Pastorová

Telefon: +420 777 276 901

e-mail: info@womenet.cz

Další podrobnější informace Vám předá i zprostředkovatelka na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Rumburku nebo Varnsdorfu.

Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

PREZENTACE – PROJEKT „My to zvládneme – START“

Stáhnout (PDF, 1.35MB)