Info a akce

There are no events.

Icon
Ženy v síti

Síťový občasník spolku WOMENET

Projekt – S NOVOU ŠANCÍ NA TRH PRÁCE

Pojďte s námi zlepšit svou budoucnost díky projektu „S NOVOU ŠANCÍ NA TRH PRÁCE“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012551

Název programu:

Operační program Zaměstnanost

Číslo a název prioritní osy:

  • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je snížení počtu uchazečů o zaměstnání – osob se zdravotním postižením z regionu Lounska, Žatecka a Podbořanska, které jsou na trhu práce nejvíce postihovány diskriminací, a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů. Prostřednictvím individuální a skupinové práce s cílovou skupinou se budeme snažit odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které brání cílové skupině aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání.

Projekt je zaměřen na propojení spolupracujících regionálních zaměstnavatelů, místních samospráv s cílem podchytit a pozitivně motivovat cílovou skupinu a pomoci jí najít efektivní řešení jejich situace na trhu práce i společnosti celkem.

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány jako zdravotně postižené, a to v invalidním 1. a 2. stupni a také zdravotně znevýhodněné (lehčí zdravotní poruchy, zhoršené vidění, sluchové postižení, tělesné postižení, alergické onemocnění, zdravotní oslabení aj.) a jsou v evidenci ÚP ČR, kontaktního pracoviště v Lounech, Žatci a Podbořanech.

Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou pracovat, ale zároveň potřebují vhodně upravit pracovní prostředí, pracovní dobu nebo další pracovní podmínky o ohledem na jejich dlouhodobě, minimálně jeden rok trvající nepříznivý zdravotní stav.

V případě zájmu a především individuálních možností zvládnout aktivity projektu, je možné do projektu zapojit i účastníky s těžším typem zdravotního omezení.

Projekt nabízí:

  • osobního poradce v rámci Kontaktního poradenského centra v Lounech,
  • osobního poradce v případě potřeby i mimo Kontaktní poradenské centrum – dojezd poradce za klienty (Žatec, Podbořany),
  • rozšíření pracovních dovedností, prohloubení znalostí a dovedností umožňující návrat na regionální trh práce,
  • motivační a aktivizační programy (mimo jiné obsahují vytvoření životopisu, motivačního dopisu, finanční gramotnost, pracovně právní minimum apod.),
  • vzdělávání a rekvalifikace,
  • setkání s regionálními zaměstnavateli,
  • zprostředkování nedotovaných i dotovaných pracovních míst (místa jsou podpořena formou příspěvků pro zaměstnavatele),
  • úhradu doprovodných opatření (cestovné na poradenství, rekvalifikace, stravné, zdravotní prohlídky, trestní rejstřík apod.).

Kontaktní poradenské pracoviště

je umístěno v budově polikliniky na adrese Pod Nemocnicí 2503, Louny (II. patro, místnost 240,241)

Provozní doba:

pondělí            12:00 – 16:00 pochůzkový den (možnost pobytu mimo kancelář)

úterý                 8:00 – 12:00 kancelář

středa              10:00 – 14:00 pochůzkový den (možnost pobytu mimo kancelář)

čtvrtek              8:00 – 12:00 kancelář

pátek                 8:00 – 12.00 pochůzkový den (možnost pobytu mimo kancelář)

 

Pozn.:

označení kancelář – den, kdy je osobní poradce přítomen na pracovišti a je možné

ho navštívit i mimo objednací termín.

označení pochůzkový den – den, kdy osobní poradce objíždí klienty, kteří nemohou

ze zdravotních důvodů docházet na KPC, objíždí nové potencionální klienty, dále

komunikuje s úřady (např. ÚP), může klienty doprovázet na pohovory, úřady apod.

V tyto dny si telefonicky ověřte, že je osobní poradce přítomen v kanceláři.

Pro podrobnější informace kontaktujte:

Osobní poradce:         Barbora Buriánková

tel.: +420 704 167 462

e-mail: buriankova@womenet.cz

Další podrobnější informace Vám předá i zprostředkovatelka na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Lounech, Žatci a Podbořanech.

Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

Prezentace-projektu-TRH-PRÁCE

Stáhnout (PDF, 601KB)